2.Organize Sanayi Bölgesi 83211 Nolu Cadde No:10 Başpınar/GAZİANTEP
+90 342 337 44 10
info@gizacarpet.com

Etik Kurallarımız

ETİK KURALLARIMIZ, ÇALIŞAN İLKESİ

• Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır.

 • İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını arar ve, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlar.

• En nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri Milat’a kazandırmayı amaçlar.

• Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı amaçlar.

• Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlar.

• Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.

• Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmayı amaçlar.

• Çalışma barışının sürekliliğini sağlar.

• Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlar.

 • İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratır ve kalıcı kılar.

• İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmez.

• Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alır

 • Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

• İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve Toplu Sözleşme haklarına saygılıdır.

• Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmez.