2.Organize Sanayi Bölgesi 83211 Nolu Cadde No:10 Başpınar/GAZİANTEP
+90 342 337 44 10
info@gizacarpet.com

Etik Kurallarımız

ETİK KURALLARIMIZ, ÇALIŞAN İLKESİ

 • Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır.
 • İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını arar ve, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlar.
 • En nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri Milat’a kazandırmayı amaçlar.
 • Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı amaçlar.
 • Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlar.
 • Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.
 • Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmayı amaçlar.
 • Çalışma barışının sürekliliğini sağlar.
 • Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlar.
 • İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratır ve kalıcı kılar.
 • İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmez.
 • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alır
 • Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
 • İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve Toplu Sözleşme haklarına saygılıdır.
 • Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmez.