2.Organize Sanayi Bölgesi 83211 Nolu Cadde No:10 Başpınar/GAZİANTEP
+90 342 337 44 10
info@gizacarpet.com

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL Olarak, Müşterilerinin kalite beklentilerini ve hayallerini derinden algılayan, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren tekstil ürünleri üreten şirket olmayı hedefler.
Bu amaçla,

  • İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimser.
  • Tüm değer zincirindeki standartların dünya klasında olması için rekabetçilik hedefiyle sürekli gelişim sağlar.
  • Tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimini gerçekleştirir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL Olarak, Tüm çalışmalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak revize etme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda, tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz ve ilgili üçüncü kişiler ile ilgili çalışmalarda politikamıza uyum ile birlikte hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin önlenmesinde hukuk birimimizle iş birliği yapmaktayız.

BÜKÜCÜ TEKSTİL bünyesindeki tüm kişisel verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak alacağımızı, saklayacağımızı, gerekli yerlere aktarımını bilgilendirerek yapacağımızı, uygun yöntemlerle imha edeceğimizi beyan ederiz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL Olarak, Yasal ve insani standartlar çerçevesinde tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt ederiz. Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilinci ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Tüm çalışanlarımızda güvenlik kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Genç çalışan, yeni anneler ve çocuk bekleyen kadınlar ile engelli çalışanlarımızın çalışma şartlarında yasal kanunlara göre hareket etmekteyiz. Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırmayı da kabul etmeyiz

 

AYRIMCILIK POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL Olarak, Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını beyan ederiz.

 

ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞMAYI ENGELLEME POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL Olarak, Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışanlarımızın gönüllülük esasına bağlı olarak çalıştıklarını beyan ederiz.

 

TACİZ VE KÖTÜ MUAMELENİN ÖNLENMESİ POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL Olarak, Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmayacağını taahhüt ederiz.

 

ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL Olarak, Endüstrinin ve sanayinin hızla geliştiği dünyamızda, üretim ve beraberinde tüketimin de artması sonucu doğal kaynaklar hızla tükenmektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmak için ulusal ve uluslararası tüm yasal çevre ve enerji mevzuatlarını uymayı taahhüt ederiz.

 

GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL Olarak, Çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin her türlü güvenliğini kontrol altına almaktayız. Firmamızın ‘Koruma ve Güvenlik Prosedür’ ü ile tehditlerin önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktayız. Gerekli tüm eğitimleri kritik bölge çalışanlarına ve diğer bölge çalışanlarımıza düzenli aralıklarla vermekteyiz. Firmamızın güvenliği ile ilgili eksiklikleri ilgililere bildiren çalışanlarımız politikamız gereği ödüllendirilecektir. İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirilik bağlamında yönetmek amacıyla; Bilgi güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal şartlara ve sözleşmelere uymayı taahhüt ederiz.

 

KÖLELİK VE İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL Olarak, Tüm çalışmalarımız da köle işçi çalıştırmayız. Çalışmalarımızda ve iş ortaklarımızda insan ticareti yapılmayacağını taahhüt ederiz. .

 

YOLSUZLUK VE RÜŞVET POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL Olarak, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındayız. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Kişiye ve güvene dayalı sistem yerine, kendi kendini denetleyen bir sistem kurulmasını sağlayarak yolsuzluk ve rüşvet konusunu minimuma indirme düşüncesi ile iç yapımızda denetimler yapmaktayız.
Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla GİZA ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmez.

 

OEKO-TEX POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL olarak; halılarımızın üretiminde ve tedarikçi grubumuzdan temin edilen ürünlerin seçiminde çevreye duyarlı ürünler kullanmaktayız. İnsan hayatına ve çevreye risk oluşturabilecek kimyasal ürünleri içeren ürünler üretim hattımızın hiçbir alanında bulunmamaktadır. Polypropylene ve Polyester halılarımızın ekoteks belgesi mevcuttur. Yıllık olarak halılarımız ve birleşen ürünlerini ulusal ve uluslararası yetkili otoriterlerce kontrol edilmektedir.

Hammadde, ara ve nihai birleşen olarak kullandığımız tüm ürünlerin zararlı maddelerden muaf olduğunu beyan ederiz.

 

STeP POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL olarak; halılarımızın üretimini yaparken sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik sistemleri mevcuttur. Çalışmalarımızda çevre dostu üretim proseslerinin seçilmekte, kaynakların en verimli şekilde kullanılması amaçlanmakta ve kalite yönetim sistemlerinin ile sosyal çalışma koşullarının uygunluğu ulusal ve uluslararası yetkili otoriterlerce aralıklarla kontrol edilmektedir.

Çevre dostu üretim proseslerinin kalıcı şekilde uygulanmasını, iş güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi ve tüm üretim tesislerinde sosyal sorumluluk bilincine uygun çalışma koşullarının oluşturulduğunu beyan ederiz.

 

GRS (Global Recycle Standard) POLİTİKAMIZ

BÜKÜCÜ TEKSTİL olarak; GRS ‘li ürünlerimizde en az %20 geri dönüştürülmüş materyal kullanmaktayız. Nihai ürünlerdeki materyallerin gerçekten dönüştürüldüğünün ve sürdürülebilir bir şekilde işlendiği konusunda tüm kayıtlarımız sistemli olarak tutmaktayız. Periyodik aralıklarla ulusal ve uluslararası yetkili otoritelerce kontrol edilmekteyiz.

Üretimlerimizde dönüştürülmüş materyal kullanımını arttırarak ve üretim sürecinin sebep olduğu zararı azaltarak çevreye duyarlı olduğumuzu beyan ederiz.

 

KEP- İK POLİTİKAMIZ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından KEP Hizmet Sağlayıcısı olarak yetkilendirilen TÜRKKEP’ in geliştirdiği KEP- İK ile İnsan Kaynakları süreçlerimizin bir kısmını yönetmekteyiz. Çalışanlarımıza maaş bordrosu bildirgelerini, eğitimleri, atama ve görevlendirme yazılarını, sözleşmeleri, ihtar ve fesih bildirimleri dahil olmak üzere tüm bildirimleri resmi ve yasal hale getirerek çalışanlarımıza aktarmaktayız.

KEP-İK geçerek çevreye duyarlı olduğumuzu ve uygulama ile ortaya çıkan kargo, kâğıt ve toner giderlerinden tasarruf sağladığımızı beyan ederiz.

halı modelleri halı halı fiyatları çocuk odası halısı banyo paspası oturma odası halısı mutfak halısı salon halısı post halı kilim afgan halısı kaymaz taban halı